Versandkostenfrei in DE ab 50 € und in AUT ab 80 €

Quality

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse af dem.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (NutriPur GmbH, Weststr. 35, 06126 Halle, Tyskland, info@nutripur.eu, Telefon: 0049 345 27952350, Fax: 0049 345 27952352) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

    Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende kontrakter:

  • Aftaler om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.

Eksempel på afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).

– Til NutriPur GmbH, Weststr. 35 , 06126 Halle, info@nutripur.eu, Tyskland, Fax: 0049 345 27952352

– Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Navn på forbrugeren/forbrugerne

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)

– Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.

Updating…
  • Ingen varer i kurven.