Versandkostenfrei in DE ab 50 € und in AUT ab 80 €

Quality

Deltagelsesbetingelser og privatlivspolitik Konkurrence “Biografsamarbejde – Den hemmelige have
1. objekt
1.1 Disse vilkår og betingelser for deltagelse og oplysninger om databeskyttelse gælder for deltagelse i konkurrencen, der afholdes af NutriPur GmbH, Weststr. 35, 06126 Halle (i det følgende benævnt “NutriPur”) og behandlingen af personoplysninger, der indsamles fra eller meddeles af deltagerne.
1.2 Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne disse vilkår og betingelser samt fortrolighedspolitikken.

2. adgangsbetingelser og gennemførelse af udvælgelsesprøven
2.1 Personer, der har bopæl i Tyskland og er fyldt 18 år, er berettiget til at deltage. Udelukket er ansatte hos NutriPur og deres familiemedlemmer samt alle personer, der er eller var involveret i oprettelsen eller håndteringen af konkurrencen, og deres familiemedlemmer. Deltagelse via lotteriklubber og automatiserede tjenester er udelukket.
2.2 Konkurrencen starter kl. 18.00 den 02.10.2020 og slutter kl. 12.00 den 08.10.2020. For at deltage i konkurrencen skal deltageren kommentere under konkurrenceindlægget, inkl. et link. byen, hvor biografvisningen finder sted (Berlin, Halle, Leipzig, Hamburg eller Dresden), er du velkommen til at tagge tre venner og følge NutriPur på den respektive platform. Fra deltagelse i konkurrencen udelukkes kommentarer, der indeholder stødende sprogbrug, diskriminerende eller racistisk indhold, indhold, der er skadeligt for mindreårige, eller som har en negativ reference til personer eller virksomheder.
2.3 NutriPur udlodder 125 x 4 billetter til en eksklusiv visning af “Den hemmelige have” inden den officielle biografpremiere blandt alle deltagere. Forestillingerne finder sted med 100 gæster den 11.10.2020 i Berlin, Halle, Leipzig, Hamburg og Dresden. Kortene vil ikke blive sendt med posten til dette formål. Navnene på vinderne og deres gæster vil blive tilføjet til gæstelisten for de enkelte biografer.
Med henblik herpå vil vinderne blive udpeget umiddelbart efter lodtrækningen, senest den 09.10.2020, pr. PN og blive bedt om at sende en meddelelse med adresseoplysninger (navn, adresse og Facebook / Instagram-brugernavn) samt navnene på de besøgende på biografens gæsteliste pr. e-mail. Hvis disse oplysninger ikke er givet inden for 2 dage, fortabes præmien, og der kan foretages en ny lodtrækning.
2.4 Hver deltager kan kun deltage i konkurrencen én gang. Enhver overtrædelse af dette medfører, at den pågældende deltager udelukkes fra konkurrencen. Deltagere, der anvender uautoriseret hjælpemidler, forsøger at manipulere konkurrencen på anden måde eller overtræder disse deltagelsesbetingelser, vil også blive udelukket. NutriPur forbeholder sig ret til at afvise og kræve gevinster tilbage i disse tilfælde, også med tilbagevirkende kraft.
2.5 Præmien kan kun indløses én gang pr. person. Salg til tredjemand er ikke tilladt.

3. håndtering af konkurrencen
3.1 Udbetaling af præmien i kontanter, naturalier, ombytning eller overførsel til andre personer er ikke mulig. En deltager kan give afkald på præmien. I så fald fortabes præmien, eller præmien trækkes på ny.
3.2 Hvis de oplyste kontaktoplysninger er forkerte (f.eks. ugyldig adresse) er NutriPur ikke forpligtet til at finde frem til den korrekte adresse.
3.3 Præmien sendes gratis til vinderen inden for Tyskland.

4. ansvarsfraskrivelse NutriPur gør opmærksom på, at der ikke kan garanteres for konkurrencens tilgængelighed og funktion. Konkurrencen kan afbrydes eller fjernes på grund af eksterne omstændigheder og begrænsninger uden at give anledning til krav fra deltagerne mod arrangøren, forudsat at NutriPur ikke er ansvarlig over for dem i henhold til klausulen 5. er ansvarlig for “ansvar”. Dette kan omfatte tekniske problemer, regelændringer eller beslutninger truffet af platforme som Facebook eller Instagram, hvis konkurrencen afholdes på eller i forbindelse med dem.

5. ansvar
5.1 NutriPurs erstatningsansvar er underlagt følgende udelukkelser og ansvarsbegrænsninger, uden at dette berører de øvrige lovmæssige krav til krav i henhold til dette punkt 5.
5.2 NutriPur er ubegrænset ansvarlig, hvis årsagen til skaden er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed.
5.3 Desuden er NutriPur ansvarlig for den let uagtsomme overtrædelse af væsentlige forpligtelser, hvis overtrædelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare, eller for overtrædelse af forpligtelser, hvis opfyldelse først og fremmest muliggør en korrekt gennemførelse af arrangementet, og hvis overholdelse kontraktpartnerne regelmæssigt er afhængige af, at de overholdes. I dette tilfælde er NutriPur dog kun ansvarlig for den forudsigelige, kontrakttypiske skade. NutriPur er ikke ansvarlig for let uagtsomt misligholdelse af andre forpligtelser end dem, der er nævnt i de foregående sætninger.
5.4 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af skade på liv, legeme og helbred, for en defekt efter overtagelse af garantier for et produkts kvalitet og i tilfælde af svigagtigt skjulte defekter. Ansvaret i henhold til produktansvarsloven forbliver uændret.
5.5 I det omfang NutriPurs ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar for arrangørens ansatte, repræsentanter og stedfortrædere.

6. oplysninger om databeskyttelse
6.1 De data, der indsamles fra deltagerne (fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, Facebook / Instagram-brugernavn), vil kun blive behandlet af NutriPur med henblik på afvikling af konkurrencen og behandling af præmien. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 b) GDPR. Personoplysningerne videregives til de tjenesteudbydere, der har fået til opgave at behandle præmien (f.eks. agenturer, forsendelsesfirmaer).
6.2 De personoplysninger, der er gemt med henblik på gennemførelsen af konkurrencen, slettes, når konkurrencen er afsluttet.
6.3 Den ansvarlige person i DSGVO’s forstand er: NutriPur GmbH, Weststr. 35, 06126 Halle
Deltagere i NutriPur kan til enhver tid anmode skriftligt eller i tekstform til følgende post- eller e-mail-adresse om oplysninger om, hvilke personoplysninger der er gemt hos NutriPur, anmode om rettelse eller sletning af dem og tilbagekalde samtykke til brug af data.

NutriPur GmbH, Weststr. 35, 06126 Halle E-mail: info@nutripur.eu

Deltagerne har ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af deres data og til dataportabilitet. Desuden har deltagerne ret til at klage til tilsynsmyndigheden. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes på: https://www.nutripur.eu/datenschutz/.

7. diverse
7.1 Retlig indgriben er udelukket. Tysk lov finder anvendelse.
7.2 Hvis enkelte bestemmelser i disse deltagelsesbetingelser er ugyldige, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelser i disse deltagelsesbetingelser.

 

Updating…
  • Ingen varer i kurven.