Fri frakt i DE från 50 € och i AUT från 80 €

Quality

Villkor för deltagande och sekretesspolicy Tävling “Biosamarbete – D’Artagnans tre musketörer”.
1. objekt
1.1 Dessa villkor för deltagande och information om dataskydd reglerar deltagandet i tävlingen som drivs av NutriPur GmbH, Weststr. 35, 06126 Halle (nedan kallad NutriPur) och behandlingen av personuppgifter som samlas in från eller meddelas av deltagarna.
1.2 Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna dessa villkor och sekretesspolicy.

2. behörighet och genomförande av uttagningsprovet
2.1 Personer som är bosatta i Tyskland och har fyllt 18 år är berättigade att delta. Undantagna är NutriPurs anställda och deras släktingar samt alla personer som är eller var inblandade i skapandet eller hanteringen av tävlingen och deras släktingar. Deltagande via lotteriklubbar och automatiserade tjänster är uteslutet.
2.2 Tävlingen börjar kl 18.00 den 14/04/2023 och avslutas kl 17.00 den 19/04/2023. För att delta i tävlingen måste deltagaren kommentera tävlingsinlägget, gilla och tagga tre vänner och följa NutriPur på respektive plattform. Från deltagande i tävlingen utesluts kommentarer med kränkande språkbruk, diskriminerande eller rasistiskt innehåll, innehåll som är skadligt för minderåriga eller som innehåller negativa referenser till personer eller företag.
2.3 NutriPur ger ut fanpaket till filmen “D’Artagnans tre musketörer” till alla deltagare.
I detta syfte kommer vinnarna att utses omedelbart efter dragningen, senast den 24.04.2023 via PN och ombeds att skicka ett meddelande med adressuppgifter (namn, adress och användarnamn på Facebook/Instagram) via e-post. Om denna information inte tillhandahålls inom två dagar kommer priset att förverkas och en ny dragning kan hållas.
2.4 Varje deltagare får endast delta i tävlingen en gång. Varje överträdelse av detta kommer att leda till att den berörda deltagaren utesluts från tävlingen. Deltagare som använder otillåtna hjälpmedel, försöker manipulera tävlingen på något annat sätt eller bryter mot dessa villkor för deltagande kommer också att uteslutas. NutriPur förbehåller sig rätten att i dessa fall neka och kräva tillbaka vinster, även i efterhand.
2.5 Priset kan endast lösas in en gång per person. Det är inte tillåtet att sälja till tredje part.

3. handläggning av tävlingen
3.1 Det är inte möjligt att betala ut priset kontant eller in natura eller att byta eller överföra det till andra personer. En deltagare kan avstå från att vinna priset. I så fall förverkas priset eller dras det på nytt.
3.2 Om de angivna kontaktuppgifterna är felaktiga (t.ex. ogiltig adress) är NutriPur inte skyldig att ta reda på den korrekta adressen.
3.3 Priset skickas kostnadsfritt till vinnaren inom Tyskland.

4. uteslutande av garanti
NutriPur påpekar att det inte kan garanteras att tävlingen är tillgänglig och fungerar. Tävlingen kan avslutas eller tas bort på grund av externa omständigheter och begränsningar utan att deltagarna kan göra anspråk på arrangören, såvida inte NutriPur är ansvarig för ett sådant avslutande eller borttagande i den utsträckning som anges i punkt 5 “Ansvar”. Detta kan omfatta tekniska problem, regeländringar eller beslut av plattformar som Facebook eller Instagram om tävlingen hålls på eller i samband med dem.

5. ansvar
5.1 NutriPurs skadeståndsansvar är föremål för följande undantag och begränsningar av ansvar, utan att det påverkar andra lagstadgade krav för anspråk enligt denna punkt 5.
5.2 NutriPur är ansvarigt utan begränsning om orsaken till skadan grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet.
5.3 NutriPur är dessutom ansvarig för lätt oaktsam överträdelse av väsentliga skyldigheter, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av avtalets syfte, eller för överträdelse av skyldigheter, vars uppfyllande i första hand möjliggör ett korrekt genomförande av evenemanget och på vars efterlevnad avtalsparterna regelbundet förlitar sig. I detta fall är NutriPur dock endast ansvarig för den förutsebara, avtalstypiska skadan. NutriPur är inte ansvarig för lätt försumlig överträdelse av andra skyldigheter än de som nämns i föregående meningar.
5.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid skada på liv, lem och hälsa, vid fel efter övertagande av garantier för en produkts kvalitet och vid bedrägligt dolda fel. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte.
5.5 I den mån NutriPurs ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även det personliga ansvaret för arrangörens anställda, representanter och ställföreträdare.

6. information om uppgiftsskydd
6.1 De uppgifter som samlas in från deltagarna (förnamn, efternamn, adress, e-postadress, användarnamn på Facebook/Instagram) kommer endast att behandlas av NutriPur i syfte att genomföra tävlingen och behandla priset. Den rättsliga grunden är artikel 6.6.1. 1 b) GDPR. Personuppgifterna kommer att överlämnas till de tjänsteleverantörer som ansvarar för behandlingen av priset (t.ex. agenturer, frakttjänsteleverantörer).
6.2 De personuppgifter som lagras för att genomföra tävlingen kommer att raderas efter att tävlingen har avslutats.
6.3 Ansvarig person enligt DSGVO är: NutriPur GmbH, Weststr. 35, 06126 Halle
NutriPurs deltagare kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som sparats hos NutriPur, begära att de korrigeras eller raderas och återkalla samtycken till användning av uppgifter, om de begär det skriftligen eller i textform till följande postadress eller e-postadress.

NutriPur GmbH, Weststr. 35, 06126 Halle E-post: [email protected]

Deltagarna har rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter och att få sina uppgifter överförbara. Dessutom har deltagarna rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Mer information om dataskydd finns på följande webbplats: https://www.nutripur.eu/datenschutz/.

7. Diverse
7.1 Rättsliga åtgärder är uteslutna. Tysk lag ska tillämpas.
7.2 Om enskilda bestämmelser i dessa villkor för deltagande är ogiltiga ska detta inte påverka övriga bestämmelser i dessa villkor för deltagande.

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.